LEAF 0374 / 2006-08-10
Chihiro (1/2)

1/1

http://cambrian.jp/otonoki06/0374/1.1.mp3

SANKASASETEITADAKIARIGATOUGOZAIMASU!!


LEAF 0443 / 2006-10-05
Chihiro (2/2)

1-929

http://cambrian.jp/otonoki06/0443/chihiro01.mp3

yoroshikuonegaiitashimau!!
1-826 chou
1-929 chou desu!arigatougozaimashita!!