LEAF 0008 / 2015-12-30
jai (1/16)

ingress


LEAF 0060 / 2015-12-31
jai (2/16)

メタモルフォーゼ


LEAF 0081 / 2016-01-01
jai (3/16)

ロマネスコ


LEAF 0097 / 2016-01-02
jai (4/16)

とまれ


LEAF 0138 / 2016-01-03
jai (5/16)

Alone


LEAF 0205 / 2016-01-06
jai (6/16)

全てが個 個が全て


LEAF 0231 / 2016-01-08
jai (7/16)

Cream


LEAF 0262 / 2016-01-09
jai (8/16)

膨らむ飛翔を止める


LEAF 0310 / 2016-01-11
jai (9/16)

Green signal


LEAF 0330 / 2016-01-12
jai (10/16)

red warszawa


LEAF 0465 / 2016-01-20
jai (11/16)

LEAF 0482 / 2016-01-21
jai (12/16)

LEAF 0501 / 2016-01-22
jai (13/16)

Sign


LEAF 0628 / 2016-01-30
jai (14/16)

溶岩のほとけ


LEAF 0660 / 2016-02-01
jai (15/16)

思考停止


LEAF 0714 / 2016-02-04
jai (16/16)

集合体