0434 [2]
miyako Tamasudare

0550 [1]
Fumio Hayashi

0561 [1]
ueshiba