0943 [2]
Manbou

0976 [1]
miyako Tamasudare

0992 [0]
Fumio Hayashi