0108 [3]
aoikiku

0144 [3]
mugen

0533 [0]
Fumio Hayashi