0117 [2]
mugen

0149 [1]
miyako Tamasudare

0210 [1]
Fumio Hayashi