0062 [2]
miyako Tamasudare

0129 [1]
Fumio Hayashi

0192 [3]
ueshiba