0120 [1]
Netaro

0147 [1]
ueshiba

0172 [0]
Fumio Hayashi