0017 [4]
Manbou

0062 [2]
miyako Tamasudare

0129 [1]
Fumio Hayashi