0109 [4]
Fumio Hayashi

0119 [4]
ueshiba

0125 [1]
ToshihiroANZAI