0876 [3]
miyako Tamasudare

0908 [0]
Fumio Hayashi