0250 [3]
aoikiku

0454 [1]
miyako Tamasudare

0805 [1]
Fumio Hayashi