0508 [1]
Netaro

0589 [1]
Fumio Hayashi

0696 [2]
togakure