LEAF 0015 / 2018-01-01
nishinojunji (1/37)

LEAF 0036 / 2018-01-02
nishinojunji (2/37)

LEAF 0052 / 2018-01-03
nishinojunji (3/37)

LEAF 0084 / 2018-01-04
nishinojunji (4/37)

LEAF 0102 / 2018-01-05
nishinojunji (5/37)

LEAF 0121 / 2018-01-06
nishinojunji (6/37)

LEAF 0181 / 2018-01-09
nishinojunji (7/37)

LEAF 0242 / 2018-01-12
nishinojunji (8/37)

撮っとこう


LEAF 0282 / 2018-01-15
nishinojunji (9/37)

ちょっとひっかけて落ち着いて


LEAF 0295 / 2018-01-15
nishinojunji (10/37)

LEAF 0310 / 2018-01-16
nishinojunji (11/37)

ガチ枯れである


LEAF 0380 / 2018-01-21
nishinojunji (12/37)

LEAF 0442 / 2018-01-24
nishinojunji (13/37)

行ってみまーす
裏路地へ


LEAF 0449 / 2018-01-25
nishinojunji (14/37)

LEAF 0465 / 2018-01-26
nishinojunji (15/37)

したたってます


LEAF 0495 / 2018-01-27
nishinojunji (16/37)

LEAF 0514 / 2018-01-28
nishinojunji (17/37)

LEAF 0525 / 2018-01-29
nishinojunji (18/37)

そして年の瀬


LEAF 0542 / 2018-01-30
nishinojunji (19/37)

旧い回線にゆきふりつもり


LEAF 0571 / 2018-02-01
nishinojunji (20/37)

雪をつかまえた


LEAF 0593 / 2018-02-03
nishinojunji (21/37)

ちょっと引いた


LEAF 0607 / 2018-02-04
nishinojunji (22/37)

LEAF 0650 / 2018-02-07
nishinojunji (23/37)

LEAF 0662 / 2018-02-08
nishinojunji (24/37)

流れ流れて


LEAF 0691 / 2018-02-10
nishinojunji (25/37)

LEAF 0718 / 2018-02-12
nishinojunji (26/37)

LEAF 0729 / 2018-02-13
nishinojunji (27/37)

はいこっちに並ぶのね


LEAF 0740 / 2018-02-14
nishinojunji (28/37)

LEAF 0759 / 2018-02-16
nishinojunji (29/37)

LEAF 0763 / 2018-02-17
nishinojunji (30/37)

LEAF 0813 / 2018-02-20
nishinojunji (31/37)

LEAF 0825 / 2018-02-21
nishinojunji (32/37)

トポロジカルなタコ


LEAF 0836 / 2018-02-22
nishinojunji (33/37)

LEAF 0847 / 2018-02-23
nishinojunji (34/37)

LEAF 0862 / 2018-02-25
nishinojunji (35/37)

LEAF 0902 / 2018-03-01
nishinojunji (36/37)

そこに顔があってもいいじゃないか


LEAF 0927 / 2018-03-03
nishinojunji (37/37)

たべちゃうぞ