LEAF 0011 / 2015-12-30
KenAkiyama (1/14)

酒呑みたい……


LEAF 0054 / 2015-12-31
KenAkiyama (2/14)

飛び立ちました。


LEAF 0078 / 2016-01-01
KenAkiyama (3/14)

冬かきラーメン


LEAF 0131 / 2016-01-03
KenAkiyama (4/14)

LEAF 0176 / 2016-01-05
KenAkiyama (5/14)

LEAF 0210 / 2016-01-06
KenAkiyama (6/14)

LEAF 0223 / 2016-01-07
KenAkiyama (7/14)

獲れすぎても困るね……


LEAF 0243 / 2016-01-08
KenAkiyama (8/14)

LEAF 0286 / 2016-01-10
KenAkiyama (9/14)

LEAF 0316 / 2016-01-12
KenAkiyama (10/14)

LEAF 0348 / 2016-01-13
KenAkiyama (11/14)

LEAF 0381 / 2016-01-15
KenAkiyama (12/14)

LEAF 0409 / 2016-01-17
KenAkiyama (13/14)

LEAF 0430 / 2016-01-18
KenAkiyama (14/14)